АБІТУРІЄНТУ

 Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році  

Правила прийому  в ПВНЗ «МУБіП» в 2019 році

Зміни до Правил Прийому в ПВНЗ «МУБіП» в 2019 році

Додаток 1.Перелік освітніх рівнів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 Додаток 2.Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 Додаток 3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

 Додаток 4.Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра
за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю

Додаток 6.ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
Додаток 7. Правила прийому до аспірантури в 2019 році
 Додаток 8.Правила прийому до докторантури в 2019 році   

      Загальна інформація для вступників 

  Перелік спеціальностей (спеціалізацій) 2019

       Програми вступних екзаменів

Приймальна комісія (контакти, режим роботи)