ПРАВО

Освітні ступені

Бакалавр – 081 «Право», кваліфікація «Бакалавр з права», строк навчання – 4 роки (240 кредитів ECTS).

Професійні права бакалавра – робота за фахом відповідно до кваліфікації «бакалавр з права». Бакалаври в галузі права покликані здійснювати діяльність, спрямовану на виконання допоміжних функцій правника.

Магістр – 081 «Право», кваліфікація «магістр права», строк навчання – 1 рік, 5 місяців (90 кредитів ECTS).

Професійні права магістра – робота за фахом відповідно до кваліфікації «магістр права». Магістр галузі права може займати посади (в тому числі керівні) в органах державної влади і місцевого самоврядування,  на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.


Спеціалізація

Обравши спеціальність «Право», студенти визначаються, що їх подальша діяльність буде пов’язана з законодавчим регулюванням суспільного життя. Після вибору спеціальності на другому місці за важливістю стоїть вибір спеціалізації, тобто тієї сфери, в якій студент буде реалізовувати отримані знання. Саме від вибору спеціалізації залежить професійне майбутнє юриста.

Спеціалізації відрізняються один від одного особливим набором досліджуваних дисциплін, які впливають на вибір професії надалі.

Характеристика спеціальності Право

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Навчальний процес

Інститут права

Сертифікати про акредитацію