МЕНЕДЖМЕНТ

Управляти – означає прогнозувати і планувати,
організовувати, розпоряджатися, координувати
і контролювати. Анрі Файоль


Освітні рівні

Бакалавр – Освітня програма  “Менеджмент”, спеціальність – 073 «Менеджмент», кваліфікація«Бакалавр з менеджменту»,  строк навчання – 4 роки (240 кредитів ECTS). Професійні права бакалавра – первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях.

Магістр – Освітня програма  “Менеджмент”, спеціальність 073 «Менеджмент”, кваліфікації «Магістр з менеджменту”, строк навчання 1,5 роки (90 кредитів ECTS). Професійні права магістра – управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях; науково-дослідна, науково-педагогічна діяльність.


 Спеціалізація

Спеціалізація навчального процесу передбачає поглиблене вивчення проблем та засобів управління у визначених галузях економічної діяльності, що дозволяє займати керівні посади на відповідних підприємствах та в установах і організаціях. Студенти Міжнародного університету бізнесу і права, які навчаються за спеціальністю менеджмент на освітньому ступені магістр, отримують поглиблені компетентності для роботи: на ринку товарів та послуг; у сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.


Характеристика спеціальності менеджмент

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Навчальний процес

Випускова кафедра менеджменту

Сертифікати про акредитацію