Бухгалтерія — це мистецтво, професія,
що потребує таланту та особливого дару
бачити за цифрами складний
світ економіки в її взаємозв’язках і гармонії.

Освітні ступені:

«Молодший спеціаліст» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
«Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
«Магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


 Спеціалізація

Спеціалізація навчального процесу передбачає поглиблене вивчення проблем та засобів управління у визначених галузях економічної діяльності, що дозволяє займати керівні посади на відповідних підприємствах та в установах і організаціях. Студенти Міжнародного університету бізнесу і права, які навчаються за спеціальністю облік і оподаткування на освітньому ступені магістр, отримують спеціалізацію: облік і оподаткування.


Характеристика спеціальності «Облік і оподаткування»

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

Навчальний процес

Випускова кафедра  фінансів, обліку і оподаткування

Сертифікати про акредитацію