МАРКЕТИНГ

Маркетинг – це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб за допомогою обміну.  Ф. Котлер

Маркетинг – це процес планування і втілення задуму, ціноутворення, просування та реалізацію ідей, товарів та послуг через обмін, що задовольняє цілі окремих осіб та організацій.

Американська асоціація маркетингу


Освітні рівні

Бакалавр – 075 «Маркетинг», кваліфікації «Бакалавр з маркетингу», строк навчання – 4 роки (240 кредитів ECTS). Професійні права бакалавра – низовий рівень управління у відділах маркетингу організацій і підприємств різних форм власності на ринку  товарів  і  послуг.

Магістр – 075 «Маркетинг», кваліфікації «Магістр з маркетингу» – строк навчання 1,5 роки (90 кредитів ECTS). Професійні права магістра – середній та вищий рівень управління у відділеннях маркетингу організацій і підприємств різних  форм власності на ринку  товарів  і  послуг.


Спеціалізація

Спеціалізація навчального процесу передбачає поглиблене дослідження проблем ринку у визначених галузях економічної діяльності, що дозволяє займати посади різного рівня на комерційних та некомерційних підприємствах. Студенти Міжнародного університету бізнесу і права, які навчаються за спеціальністю маркетинг на освітноьму рівні  магістр, отримують  спеціалізацію “Маркетинг” (на ринку товарів та послуг).


Характеристика освітньо-професійної програми “Маркетинг”

Посади, які можуть обіймати випускники  

Навчальний процес

Випускова кафедра маркетингу