ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Положення про Приймальну комісію
Положення про апеляційну комісію
Графік роботи
Вартість  навчання в 2021-2022 навчальному році
Ліцензія МОН про надання освітніх послуг  у сфері вищої освіти 
Ліцензія МОН про надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти      
Склад 

Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня бакалавр
Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня магістр


Програми вступних екзаменів

Рейтингові списки вступників

Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування

Списки зарахованих (накази про зарахування)

Розклад вступних екзаменів (співбесід)

 Для вступу на освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього рівня «бакалавр»

 Для вступу на 1 курс освітнього ступеня «бакалавр»  

 Для вступу на освітній ступінь «магістр»