ВСТУП 2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання до ЗВО «МУБіП» у 2021 році 

 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання. 

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра.

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році.

Додаток 5. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою,значенням 200-бальної шкали

Додаток 6. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста.

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури ЗВО «МУБіП» у 2021 році.

Додаток 8. Таблиця відповідності середнього бала документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обрахованого за 100-бальною шкалою, значенням 20-бальної шкали при вступі до ЗВО «МУБіП» для здобуття освітнього ступеня магістра.

Додаток 9. Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ЗВО «МУБіП» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Додаток 10. Порядок прийому для здобуття вищої освіти до ЗВО «МУБіП» осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, а також територія населених пунктів на лінії зіткнення

Презентація «Вступна кампанія 2021: Умови прийому та організація роботи»

Розмір плати за навчання