НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Напрями наукової діяльності ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД” (м.Херсон, 30 січня 2020 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРС» (м.Херсон, 28 жовтня 2019 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«РОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ» (м.Херсон, 07 травня 2019р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ» (м.Херсон, 30 січня 2019р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ І БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (м.Херсон, 26 червня 2018р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (м.Херсон,29 січня 2018р.)

НАУКОВІ ЖУРНАЛИ:

Науково-виробничий журнал «Бізнес -Навігатор»

Науковий журнал «Правові новели»