ВСТУП 2020

 Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році  

Презентація «Вступна кампанія 2020:умови прийому та організація роботи»

Правила прийому  в ЗВО «МУБіП» в 2020 році

Додаток 1.Перелік освітніх рівнів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 Додаток 2.Перелік конкурсних предметів (ЗНО, вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 Додаток 3.Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

 Додаток 4.Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра  за спорідненою спеціальністю або іншою спеціальністю

Додаток 5 ТАБЛИЦЯ 
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 — 200

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури в 2020 році

 Додаток 7.Правила прийому до докторантури в 2020 році  

      Загальна інформація для вступників 

Вартість  навчання

Вартість  навчання іноземних громадян

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг  у сфері вищої освіти 

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти      

Положення про приймальну комісію

Положення про  апеляційну комісію

Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня бакалавр
Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітнього ступеня магістр

Програми вступних екзаменів

Перелік спеціальностей (освітніх програм) 2020
Розклад вступних екзаменів (співбесід)
 Для вступу на освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітнього рівня «бакалавр»
 Для вступу на 1 курс освітнього ступеня «бакалавр»  
 Для вступу на освітній ступінь «магістр»
Приймальна комісія (контакти, режим роботи)        
Рейтингові списки вступників
Рішення приймальної комісії щодо надання рекомендацій на зарахування
Списки зарахованих (накази про зарахування)