Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

27 травня 2021 року у ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави». В конференції прийняли участь закладів вищої освіти з США, Ізраїлю, Німеччини, багатьох регіонів України: Київського національного торговельно-економічного університету; Університету ринкових відносин, м.Київ; Херсонський державний університет; Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Херсонська державна морська; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Київ; академія адвокатського об’єднання «Док» та інш.