Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» м. Херсон
у рамках декади науки запрошує вчених і провідних фахівців у галузі економіки, права та суміжних дисциплін взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави»,
яка відбудеться 27 травня 2021 року
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасних гуманітарно-економічних та правових процесів, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом і публікація результатів наукових досліджень.
Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.
Планується обговорення за наступними напрямками:

  1. Суперечності сучасного розвитку економіки

  2. Регіональні особливості трансформаційних змін

  3. Ризики та кризові явища у світовій економіці

  4. Вплив пандемії та інші обставини (клімат, ресурси, фінанси, конфлікти, катастрофи) на соціально-економічні та правові аспекти розвитку.

  5. Молоді вчені та студентство у пріоритетних напрямках інноваційної діяльності. 

Останній строк подання матеріалів — 26 травня 2021 року (включно).

Детальна інформація  по конференції