Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники у магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

 • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
 • єдиний вступний іспит (ЄВІ)– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
 • фахове випробування у навчальному закладі— форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020 або 2021 року та єдиного фахового вступного випробування з права 2021 року.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

 1. Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 2. Спеціальність «Право» : ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ЄФВВ з права/ТЗНПК
 3. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 4. Спеціальність «Маркетинг» — ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 5. Спеціальність «Менеджмент»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі

  6. Спеціальність «Облік і оподаткування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та

  ФВВ у навчальному закладі

  7. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та  ФВВ у навчальному закладі