Строки проведення вступних іспитів у магістратуру

Строки реєстрації вступників і проведення вступних випробувань в магістратуру встановлюються Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Строки реєстрації вступників у магістратуру

Вступники, які бажають узяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, мають скласти тести єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ), а ті, хто вступає за спеціальностями «Право» та/або «Міжнародне право» – також тести єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ), що проводяться за технологією ЗНО.

Обов’язковою умовою складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ) для вступу в магістратуру є реєстрація вступника приймальною комісією закладу вищої освіти.

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Строки проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти встановлено, що вступні випробування проводяться в три етапи:

  • основна сесія;
  • додаткова сесія;
  • спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту. 

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться в строки, встановлені Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному році. Складання вступних випробувань відбувається у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00 год., другої – о 14:00 год.).

У 2021 році основна сесія єдиного вступного іспиту буде проводитися 30 червня, а  єдиного фахового вступного випробування – 02 липня

Додаткова сесія для певних категорій вступників проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

  • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
  • не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Терміни її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Строки проведення фахових випробувань і додаткових фахових випробувань

У 2021 році фахові вступні випробування проводяться з 19 липня по 30 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань проводиться в разі, якщо таке випробування передбачено правилами прийому закладу вищої освіти та лише для тих вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти  їх складання  розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня, а для тих осіб, які вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови, – з 19 липня по 30 липня.

Строки проведення вступних іспитів з іноземної мови

Вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Строки прийому документів і реєстрації електронних кабінетів вступників

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

Прийом заяв і документів для участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

Про строки зарахування на навчання до магістратури можна дізнатися за цим посиланням.