Шановня вступники!

Інформацію щодо перебігу вступної кампанії, а саме:
інформацію про конкурсні пропозиції, рейтингові списки, рекомендацію до зарахування та зарахування на навчання для здобуття вищої освіти за 2020 рік (та попередні 3 роки), ви можете знайти на офіційному потралі ЄДЕБО за покликанням https://vstup.edbo.gov.ua/

Пропонуємо для озайомлення Умови прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році, затвердженні наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 від 15.10.2020

Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.pdf (13.5 Mb)

Новини: вступ до магістратури на спеціальність «Право»

УВАГА!!!

Шановні вступники, які планують вступити
до магістратури на спеціальність 081 «Право»!!!
Звертаємо увагу, що відповідно до листа МОН України

від 25.05.2021 № 1/9-277 
можна зареєструватися на проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ) для вступу до магістратури
на спеціальність 081 «Право» за перехресним вступом!
Реєстрація триває до 18:00 03.06.2021!

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

27 травня 2021 року у ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» відбулася міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави». В конференції прийняли участь закладів вищої освіти з США, Ізраїлю, Німеччини, багатьох регіонів України: Київського національного торговельно-економічного університету; Університету ринкових відносин, м.Київ; Херсонський державний університет; Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Херсонська державна морська; Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, м. Київ; академія адвокатського об’єднання «Док» та інш.

 

У 2021 році реєстрація вступників для складання ЄФВВ та/або ЄВІ триватиме з 11 травня до 3 червня

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра та/або дистанційно.  У разі здійснення дистанційної реєстрації заклади вищої освіти розмістять на своїх офіційних веб-сайтах електронну(і) адресу(и) приймальної комісії, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію. 

Приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти здійснює реєстрацію за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

Шановні майбутні магістри, зверніть увагу на процедуру реєстрації ЗНО.

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» м. Херсон
у рамках декади науки запрошує вчених і провідних фахівців у галузі економіки, права та суміжних дисциплін взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави»,
яка відбудеться 27 травня 2021 року
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасних гуманітарно-економічних та правових процесів, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом і публікація результатів наукових досліджень.
Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.
Планується обговорення за наступними напрямками:

 1. Суперечності сучасного розвитку економіки

 2. Регіональні особливості трансформаційних змін

 3. Ризики та кризові явища у світовій економіці

 4. Вплив пандемії та інші обставини (клімат, ресурси, фінанси, конфлікти, катастрофи) на соціально-економічні та правові аспекти розвитку.

 5. Молоді вчені та студентство у пріоритетних напрямках інноваційної діяльності. 

Останній строк подання матеріалів — 26 травня 2021 року (включно).

Детальна інформація  по конференції 

Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники у магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

 • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
 • єдиний вступний іспит (ЄВІ)– це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
 • фахове випробування у навчальному закладі— форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020 або 2021 року та єдиного фахового вступного випробування з права 2021 року.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

 1. Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 2. Спеціальність «Право» : ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ЄФВВ з права/ТЗНПК
 3. Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 4. Спеціальність «Маркетинг» — ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі
 5. Спеціальність «Менеджмент»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та ФВВ у навчальному закладі

  6. Спеціальність «Облік і оподаткування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та

  ФВВ у навчальному закладі

  7. Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»: ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) та  ФВВ у навчальному закладі

 

Строки проведення вступних іспитів у магістратуру

Строки реєстрації вступників і проведення вступних випробувань в магістратуру встановлюються Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році.

Строки реєстрації вступників у магістратуру

Вступники, які бажають узяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра, мають скласти тести єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ), а ті, хто вступає за спеціальностями «Право» та/або «Міжнародне право» – також тести єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ), що проводяться за технологією ЗНО.

Обов’язковою умовою складання єдиного вступного іспиту з іноземних мов (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування з права (ЄФВВ) для вступу в магістратуру є реєстрація вступника приймальною комісією закладу вищої освіти.

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 11 травня та закінчується о 18:00 03 червня 2021 року.

Строки проведення єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти встановлено, що вступні випробування проводяться в три етапи:

 • основна сесія;
 • додаткова сесія;
 • спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту. 

Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться в строки, встановлені Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у відповідному році. Складання вступних випробувань відбувається у дві зміни (початок першої зміни – о 10:00 год., другої – о 14:00 год.).

У 2021 році основна сесія єдиного вступного іспиту буде проводитися 30 червня, а  єдиного фахового вступного випробування – 02 липня

Додаткова сесія для певних категорій вступників проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

 • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;
 • не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Терміни її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Строки проведення фахових випробувань і додаткових фахових випробувань

У 2021 році фахові вступні випробування проводяться з 19 липня по 30 липня

Складання додаткових фахових вступних випробувань проводиться в разі, якщо таке випробування передбачено правилами прийому закладу вищої освіти та лише для тих вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Згідно з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти  їх складання  розпочинається 11 травня та закінчується 29 травня, а для тих осіб, які вже складали єдиний вступний іспит з іноземної мови, – з 19 липня по 30 липня.

Строки проведення вступних іспитів з іноземної мови

Вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

Строки прийому документів і реєстрації електронних кабінетів вступників

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня

Прийом заяв і документів для участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти розпочинається 15 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, і закінчується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

Про строки зарахування на навчання до магістратури можна дізнатися за цим посиланням.

Вступ до магістратури за результатами іспитів

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році деякі абітурієнти мають право вступати до магістратури за результатами вступного іспиту, замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

До цієї категорії належать:

До Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом

07 травня 2021 року у Міжнародному університеті бізнесу і права пройшла зустріч  з ветеранами  Афганістану та на сході України  — «Урок звитяги», на якому студентам розповіли про  відомі постаті та героїзм борців за незалежність України у ХХ та ХХІ століттях, про значимість   Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також звільнення українських міст у 2014 — 2021 р.р. Випускник МУБіП Метельський Сергій, учасник бойових дій на сході розповів про перший бій, про біль утрат бойових товаришів, з якими він ділив армійське нехитре життя.