Міжнародний університет бізнесу і права (МУБіП) – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. МУБіП – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу.

У 2000 році МУБіП було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів. У 2010 році ПВНЗ МУБіП отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.

Професорсько-викладацький склад університету налічує 44 особи, які працюють в університеті на постійній основі. З них докторів наук, професорів – 11 осіб, кандидатів наук, доцентів – 25 осіб. Ректор Міжнародного університету бізнесу і права — Білоусова Світлана Валентинівна, доктор економічних наук, професор.

Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу якіх входять 7 кафедр, а також коледж.

Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій підпорядковано  такі кафедри:

 • Кафедра менеджменту;
 • Кафедра фінансів, обліку і оподаткування;
 • Кафедра маркетингу;
 • Кафедра міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

Інституту права підпорядковані кафедри:

 • Кафедра цивільного, господарського права і процесу;
 • Кафедра адміністративного, кримінального права і процесу;
 • Кафедра гуманітарних  та фундаментальних дисциплін.

Міжнародний університет бізнесу і права видає діплом державного зразка. Університет здійснює підготовку студентівза наступними акредитованими напрямами (спеціальностями):

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (після 9 та 11 класів):

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 081 «Право»

За ступенем «бакалавр»:

 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 074 «Публічне управління та адміністрування»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»

 За ступенем «магістр»:

 • 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 074 «Публічне управління та адміністрування»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»

В університеті з 2002 року працює  аспірантура з економіки та аспірантура з права. З 2008 року докторантура з економіки. З грудня 2003 р. в університеті видається: науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», який було включено до переліку фахових видань з економіки та науково-практичний журнал «Правові новели».

Університет співпрацює з освітніми установами  Білорусі, Чехії, Литви, Молдови, Німеччини, Ізраїлю. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України МУБіП здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки.

Матеріально-технічна та соціальна база МУБіП відповідає сучасним вимогам та складається з трьох навчальних корпусів у яких розташовані лекційні зали, аудиторії для практичних занять, 6 комп’ютерних класів, лабораторії, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня, гуртожиток, спортивна залу з басейном, психологічний центр.  Звертаємо Вашу увагу на те, що на території навчального закладу надається послуга — швидкісний бездротовий Інтернет за технологією WI-FI.