Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» (ПВНЗ «МУБіП») – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП»– член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та офіційно визнаний в багатьох країнах світу.
У 2000 році ПВНЗ «МУБіП» було включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів. У 2010 році ПВНЗ «МУБіП»отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.
Професорсько-викладацький склад університету налічує 46 осіб, які працюють в університеті на постійній основі. З них докторів наук, професорів – 11 осіб, кандидатів наук, доцентів – 35 осіб. Ректор Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» з 2018 року — НЕНЬКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ кандидат юридичних наук, професор.
Структура університету включає: Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та Інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, Коледж.

Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій підпорядковано  кафедри: Менеджменту; Фінансів, обліку і оподаткування; Маркетингу; Міжнародних економічних відносин та економічної теорії.

Інституту права підпорядковані кафедри: Цивільного, господарського права і процесу; Адміністративного, кримінального права і процесу; Гуманітарних  та фундаментальних дисциплін.

Міжнародний університет бізнесу і права видає діплом державного зразка. 

Університет здійснює підготовку студентівза наступними акредитованими напрямами /освітньо-професійними програмами / спеціальностями:

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» (після 9 та 11 класів):

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 081 «Право»

За освітнім ступенем «бакалавр»:

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

 За освітнім ступенем «магістр»:

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 073 «Менеджмент»
 • 075 «Маркетинг»
 • 081 «Право»
 • 292 «Міжнародні економічні відносини»

В університеті з 2002 року працює  аспірантура з економіки та з права. З 2008 року докторантура з економіки. З грудня 2003 р. в університеті видається: науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор», який було включено до переліку фахових видань з економіки (фахова реєстрація: наказ МОН України від 21 грудня 2015 року № 1328; ISSN друкованої версії журналу: 2522-4751; Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор»; реферативні бази даних: Index Copernicus 2016: 32.82)   та науково-практичний журнал «Правові новели».

Університет співпрацює з освітніми установами  Білорусі, Чехії, Литви, Молдови, Німеччини, Ізраїлю. Відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ПВНЗ «МУБіП» здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки.

Матеріально-технічна та соціальна база ПВНЗ «МУБіП» відповідає сучасним вимогам та складається з трьох навчальних корпусів у яких розташовані лекційні зали, аудиторії для практичних занять, 6 комп’ютерних класів, лабораторії, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня, гуртожиток, спортивна залу з басейном, психологічний центр.  Звертаємо Вашу увагу на те, що на території навчального закладу надається послуга — швидкісний бездротовий Інтернет за технологією WI-FI.