Електронні ресурси

Репозитарій Міжнародного університету  бізнесу і права

Система електронного забезпечення навчання

Статті викладачів у Scopus

 

Електронний каталог

  • Фахові видання
  • Матеріали конференцій
  • Збірники студентських наукових праць
  • Навчальні посібники, монографії
  • Наукові статті
  • Університетські вісті
  • Нормативні документи