Запит на отримання публічної інформації

Міжнародний університет бізнесу і права надає публічну інформацію, керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Міжнародний університет бізнесу і права здійснює у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень. Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію: форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту: вул. 49-ої  Гвардійської Херсонської дивізії, 37-а, м.Херсон, 73011, Міжнародний університет бізнесу і права, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати “Публічна інформація”);   телефон: (0552) 33-53-40