Конференції

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
“Механізми адаптації та протистояння економіки європейських країн викликам ХХІ століття” (м. Херсон, 13 грудня 2021 р.).    

 

Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Управління сучасними гуманітарно-економічними та правовими процесами в умовах трансформаційного розвитку держави» (м.Херсон, 27 травня 2021 р.)

 Перший Міжнародний інвестиційний форум «Відкритий регіон» (м.Херсон, 29 січня 2021 року)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД» (м.Херсон, 30 січня 2020 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференціїЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРС” (м.Херсон, 28 жовтня 2019 р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«РОЗВИТОК РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ» (м.Херсон, 07 травня 2019р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ І БІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (м.Херсон, 26 червня 2018р.)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ : ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (м.Херсон,29 січня 2018р.)