Функціонує аспірантура з економіки та права для здобуття ступеня

доктора філософії зі спеціальностей

051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 081 Право

Відкрита постійно діюча докторантура зі спеціальностей:

— 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

— 08.00.05 — розвиток продуктивних сил та регіональна економіка