КОЛЕДЖ ЗВО “МУБіП”

Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Коледжу  закладу  вищої освіти « Міжнародний університет бізнесу і права»

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ в 2021 році

Для вступу до Коледжу на ОПС «фаховий молодший бакалавр» на основі БЗСО та ПЗСО
Для вступу до Коледжу на ОПС «фаховий молодший бакалавр» на основі  диплому «кваліфікованого робітника»

Перелік  спеціальностей (освітніх програм) освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти