АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

1. АНТИКРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  ПВНЗ «МУБіП»           http://www.mubip.com/?attachment_id=4893 
2. Звіт за 2016 р. http://www.mubip.com/?attachment_id=4894
3. Положення про уповноважений підрозділ та уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції    http://www.mubip.com/?attachment_id=4891
4.План заходів на 2017 р.http://www.mubip.com/?attachment_id=4896
 5. Погоджена антикорупційна програма на 2017 (МОН) рік    http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/korupciya/pogodzhena-antikorupczijna-programa-na-2017-rik.pdf     
 6. Нормативно-правова база