1.Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році
2.Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році    
3.Правила прийому  в ПВНЗ «МУБіП» в 2018 році
4. Загальна інформація для вступників 
Питання, що виникають при вступі на "молодшого спеціаліста"
Вартість навчання 
Ліцензія МОН про надання освітніх послуг 
Положення про приймальну та апеляційну комісії
Розклад вступних екзаменів (співбесід)  
5.Перелік спеціальностей (спеціалізацій) 2018
Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня бакалавр
Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня магістр
6.Приймальна комісія (контакти, режим роботи)