Умови прийому до вищих навчальних закладів в 2017 році

Правила прийому у 2017 році

Додатки до Правил прийому у 2017 році

Правила прийому до аспірантури ПВНЗ «МУБіП» у 2017 році 

 Правила прийому до ПВНЗ «МУБіП» у 2017 році (зміни червень) 

 Правила прийому до ПВНЗ «МУБіП» у 2017 році (зміни липень) 

Правила прийому до КОЛЕДЖУ ПВНЗ «МУБіП» у 2017 році

Розклад вступних екзаменів (співбесід)  у 2017 році