Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (2017 р.) http://www.mubip.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf

Сертифікат про акредитацію ПВНЗ «МУБіП»

Ліцензія ПВНЗ «МУБіП»