Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (2018 р.) 

Сертифікат про акредитацію ПВНЗ «МУБіП»

СЕРТИФІКАТИ про акредитацію спеціальностей/освітньо-професійних програм

Бакалаври

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

073 «Менеджмент»;

075 «Маркетинг»;

081 «Право»

Спеціалісти

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

Магістри

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

073 «Менеджмент»;

075 «Маркетинг»;

081 «Право»

Ліцензія ПВНЗ «МУБіП» 2015р.