1. Стратегія розвитку ПВНЗ «МУБіП»
  2. Статут ПВНЗ «МУБіП»
  3. Довідка  про пожежну безпеку  
  4. Санітарний паспорт  
  5. Витяг з ЄДР 
  6. Довідка про включення ПВНЗ «МУБіП» до Державного реєстру ЗВО України
  7. Склад вченої ради ПВНЗ «МУБіП»
  8. Ректорат ПВНЗ «МУБіП»
  9. Положення про організацію освітнього процесу «МУБІП»
  10. Положення про підготовку наукових кадрів у ПВНЗ «МУБіП»
  11. Положення про Коледж ПВНЗ «МУБіП»