1. Стратегія розвитку ПВНЗ «МУБіП»

  2. Статут ПВНЗ «МУБіП»

  3. Склад вченої ради ПВНЗ «МУБіП»

  4. Ректорат ПВНЗ «МУБіП»

  5. Положення про організацію освітнього процесу «МУБІП»

  6. Положення про Екзаменаційну комісію ПВНЗ «МУБіП»

  7. Положення про підготовку наукових кадрів у ПВНЗ «МУБіП»

  8. Положення про Коледж ПВНЗ «МУБіП»

  9. Довідка  про пожежну безпеку  

  10. Санітарний паспорт