Науково-виробничий журнал «ПРАВОВІ НОВЕЛИ»

З 2013 р. в університеті видається науково-виробничий журнал, присвячений актуальним проблемам та новелам сучасного законодавства, який відноситься  до  наукових фахових видань України, та може публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук згідно наказу Міністерства освіти на науки України  від 11.07.2017 р за № 996.

Публікації відбуваються за наступною тематикою:

  1. ТЕОРІЯ  ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТІЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ;
  2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО;
  3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО;
  4. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО;
  5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

    Вимоги до оформлення та подання статей, приклад оформлення статті, дати виходу журналу та інша необхідна інформація представлена на сайті журналу http://www.legalnovels.in.ua

 Правові новели №1 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВІ НОВЕЛИ №1/2014

 

Правові новели №2 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВІ НОВЕЛИ №2/2014