Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон)
Проводить набір в аспірантуру за спеціальностями:
051 Економіка, спеціалізація:розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 073 Менеджмент, спеціалізація: економіка та управління національним господарством;
075 Маркетинг, спеціалізація: економіка та управління підприємствами;
081 Право, спеціалізація: адміністративне право; інформаційне право; фінансове право
Відкрита постійно діюча докторантура зі спеціальностей:
— 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
— 08.00.05 — розвиток продуктивних сил та регіональна економіка
Вступні іспити складаються зі спеціальності, іноземної мови.
Прийом документів здійснюється згідно переліку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.
Кількість місць в аспірантуру: за контрактом – 10 осіб за кожною спеціальністю (очна і заочна форма навчання).
Бюджет: відсутній.
Прийом кандидатських іспитів – відповідно до графіку.
Контакти:
Україна, 73039 м. Херсон, 49 Гвардійської  Херсонської дивізії, 37-а
Тел.: +38(0552) 33-53-40; 0507013126, зав.аспірантурою і докторантурою — Наталія Анатоліївна.