Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон)
Проводить набір в аспірантуру за спеціальностями:
051 Економіка, спеціалізація:розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 073 Менеджмент, спеціалізація: економіка та управління національним господарством;
075 Маркетинг, спеціалізація: економіка та управління підприємствами;
081 Право, спеціалізація: адміністративне право; інформаційне право; фінансове право
Відкрита постійно діюча докторантура зі спеціальностей:
— 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
— 08.00.05 — розвиток продуктивних сил та регіональна економіка
 Графік прийому документів в аспірантуру:
Прийом заяв і документів, вступні випробування,  конкурсний відбір та зарахування до аспірантури для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії проводяться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Очна/заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів
20 березня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів
18 серпня 2017 року
Строки проведення вступних випробувань
з  21 серпня по 30 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників
за кошти фізичних та юридичних осіб  —  31 серпня 2017 року
Початок навчання
01 вересня 2017 року
Вступні іспити складаються зі спеціальності, іноземної мови.
Прийом документів здійснюється згідно переліку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.
Кількість місць в аспірантуру: за контрактом – 10 осіб за кожною спеціальністю.
Бюджет: відсутній.
Прийом кандидатських іспитів – відповідно до графіку.
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
для аспірантів 2016-2017 н.р.
 
 
173 група
175 група
181 група
Понеділок
Науково-дослідна робота
Вівторок
3 пара
ІСТОРІЯ та ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
проф.Змерзлий Б.В.Інститут права ауд.15
 
    4 пара
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
доц.Нікіфорова Л.Б.  Інститут права ауд.11
Середа
Науково-дослідна робота
Четвер
3 пара
АНГЛІЙСЬКА МОВА (академічне письмо)
ст.викладасч Білик О.В .Інститут права ауд.11
 
      4 пара
МЕТОДИКА РОБОТИ З НАУКОВИМ ТЕКСТОМ
доц.Нікіфорова Л.Б.  Інститут права ауд.11
Пятниця
Науково-дослідна робота
Контакти:
Україна, 73039 м. Херсон, 49 Гвардійської  Херсонської дивізії, 37-а
Тел.: +38(0552) 33-53-40; 095 2274720, зав.аспірантурою і докторантурою — Ірина Георгіївна.