Акредитація ОП «МАРКЕТИНГ»

З 13 по 15 лютого 2019 року в Міжнародному університеті бізнесу і права  працювала експертна комісія МОН України по акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» у галузі знань «Управління та адміністрування» здобувачів другого (магістерського) рівня  вищої освіти відповідно до наказу МОН України № 137-л від 11.02.2019р.