Міжнародна науково-практична конференція

У жовтні 2018 року у Міжнародному університеті бізнесу і права відбулася міжнародна науково-практична конференція “МАРКЕТИНГОВІ ОРІЄНТИРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД” за участі Херсонської обласної ради, Еuropean Association for Science and Education e.V. (Німеччина),  Національного інституту економічних досліджень Академії наук Молдови та інших партнерів Університету.

Привітав учасників конференції та відкрив її роботу Ненько С.С. – ректор Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права», к.ю.н., доцент,  професор кафедри адміністративного, кримінального права і процесу.

Мета конференції – аналіз пошуку шляхів активізації стратегій інноваційного розвитку економіки України в сучасних умовах, встановлення контактів між ученими та представниками бізнесу різних країн, обмін науковими та практичними результатами та дослідним досвідом.

З науковими доповідями за тематичними напрямками конференції виступили учасники:  Джош Гілон —почесний  професор університету, громадянин Сполучених Штатів Америки;  Шамбергер Р. – голова Спілки Підприємців Мюнхена, почесний доктор ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», доктор філософії; Морозов О., доктор сільськогосподарських наук, професор (ХДАУ); Соловйов І.О., доктор економічних наук, професор (ХНТУ); Лепьохіна О.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу  МУБіП;Томас Джон Лафлін —керівник консалтингової фірми (США); Головіна Н.А.- старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування МУБіП та інш.

 Збірник тез конференції планується видати до 30 жовтня 2018 року та розіслати всім учасникам конференції.

Пленарне засідання конференції.

Виступ німецьких партнерів Університету.

 

                                      

Вручення партнеру МУБіП газеті «Все про бухгалтерський облік» Подяки за багаторічну співпрацю та допомогу у підготовці професійних фахівців з обліку, аудиту, фінансів та оподаткування. Проректор з НМР Прохорчук С.В. вручає Подяку регіональному представнику газети Людмилі Миколаївні Анісім.