ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ!

 Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на основі ступеня вищої освіти   бакалавра та освітньо — кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю або   за іншою спеціальністю:

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови
14 травня –05 червня 2018 року до 18.00 год.
Реєстрація електронних кабінетів вступників
14 травня –05 червня 2018 року до 24.00 год.
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
14 травня – 31 травня 2018 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
02 липня – 09 липня 2018 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування
02 липня – 26 липня 2018 року
Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту
11 липня 2018 року
Фахові вступні випробування
02 липня — 29 липня 2018 року
Надання рекомендацій для зарахування 
до 13 серпня 2018 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18:00 години 18 серпня 2018 року
Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30 вересня 2018 року*
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на основі ступеня вищої освіти бакалавра та освітньо — кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю або   за іншою спеціальністю:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання
Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування
14 травня – 18:00 година 05 червня 2018 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників
14 травня – 24.00 година 05 червня 2018 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
14 травня – 31 травня 2018 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів
02 липня – 09 липня 2018 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування
02 липня – 26 липня

 2018 року

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту
11 липня 2018 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 
13 липня 2018 року
Надання рекомендацій для зарахування
до 13 серпня 2018 року
Виконання вимог Правил прийому для зарахування
до 18:00 18 серпня 2018 року
Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30 вересня 2018 року*

  Перелік необхідних документів для вступу до ПВНЗ «МУБіП» у 2018 році: 

документ, що посвідчує особу та громадянство та копія;документ про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та копія;військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних) та копія;документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їх копії;сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (1 курс РВО Бакалавр) та копія;документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі (за наявності, 1 курс РВО Бакалавр ) та їх копії;якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові — документи підтверджуючі їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.) та їх копії;чотири кольорових фотокарток розміром 3х4 см;2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний унiверситет бізнесу і права» (навчальний заклад IV рівня акредитації). Ліцензія Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017 р. №150-л) Режим доступу:  https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/06/25/mizhnaroduniversbiznesuprava10.pdf