Шановні колеги-науковці!
Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі «ПРАВОВІ НОВЕЛИ»
ВИПУСК № 3, 2017.

«Правові новели» – науково-юридичний фаховий журнал, заснований у 2014 році Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний університет бізнесу і права».
Тематична спрямованість: розвиток юридичної науки та інформування з правових питань.
Періодичність: 3 рази на рік.
Мова видання: українська, російська та англійська мови.
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2307-8051
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ №21144-10944 Р від 31.12.2014 р.
Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН
України від 11.07.2017р. №996 (додаток № 7).

Детальна інформація: http://legalnovels.in.ua/legalnovels.in.ua_info.pdf