Раді повідомити Вам, що журнал «Правові новели» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International та проіндексовано за 2016 рік. Посилання: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46854&lang=ru

Рік заснування: 2014. Тематична спрямованість: розвиток юридичної науки та інформування з правових питань. Періодичність: 3 рази на рік. Мова видання: українська, російська та англійська мови.

Засновник і видавець: Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2307-8051

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 21144-10944 Р від 31.12.2014 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 11.07.2017 р. № 996 (додаток № 7).

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Цінуємо нашу співпрацю та сподіваємось на її плідне продовження в наступному році.