Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу та реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день її прийняття.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

    1) документа, що посвідчує особу (у 2017 році особи, які не отримали паспорт, можуть подавати свідоцтво про народження);

2) військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (з року досягнення 17-річного віку);

3) свідоцтво про базову загальну середню освіту та  додаток до нього;

4) документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після з 1 січня 2017 року подають документи з урахуванням особливостей, визначених Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 та Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560.

Більш докладну інформацію можна отримати у спеціальних розділах сайту МОН та безпосередньо в Приймальній комісії Коледжа ПВНЗ «МУБіП».
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтво про базову загальну середню освіту та  додатка до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це визначено особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.