Оголошується конкурс на заміщення посад

Приватний вищий начальний заклад «Міжнародгий куніверситет бізнесу і права»
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:  ректора; проректора  з навчально-методичної роботи; директора науково-дослідного інституту регіонального розвитку; директора інституту права; завідувача кафедри гуманітрних та фундаментальних дисциплін; завідувача кафедри адаміністратвного, кримінального права і процесу; професора кафедри менеджменту-1 посада; завідувача бібліотеки.
Загальні умови участі в конкурсі: наявність наукового ступеня і (або) вченого звання відповідної наукової спеціальності за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.  

Строк подання заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються: заява на ім’я ректора університету про участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список опублікованих наукових праць, винаходів, публікацій. Працівники університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора та оновлений список наукових праць, публікацій за 2015-2017р.р.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов”язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрів Університету. Документи надсилати на адресу: 73039, м. Херсон, вул.49-ї Гвардійської Херсонської дивізії, 37 а, відділ кадрів. Телефон для довідок: (0552)33-53-40.